Nagłówek

MISH ma już 10 lat
puzzle
Dziś rozpoczyna się dwudniowa konferencja naukowa pt. CZAS się tym zająć! Została  ona zorganizowana z okazji dziesięciolecia istnienia Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na naszym Uniwersytecie.
Studenci Kolegium studiują pozostając pod indywidualną opieką naukową pracowników KUL. Ta forma interdyscyplinarnych studiów daje wyjątkowe możliwości rozwoju dla tych, którzy chcą poświęcić się nauce.
Odznaczenia dla KUL-owców
odznaczenia
22 listopada Pani Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski, wręczy odznaczenia Prezydenta RP pracownikom oraz pracownikom emerytowanym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Odznaczenia te zostały przyznane w uznaniu zasłu za ofiarną pracę na rzecz Uniwersytetu i Polski.
Odcienie emigracji
Okładka
Instytut Filologii Germańskliej zaprasza 22 listopada na odczyt znanej niemieckiej pisarki Ursuli Krechel z Berlina, nagrodzonej w ostatnich latach wielokrotnie za powieść "Shanghai fern von wo" o niemieckich Żydach, przebywających na emigracji w Chinach.
Spotkanie rozpocznie dr Herbert Wiesner, Dyrektor Domu Literatury w Berlinie, pełniący także funkcję Sekretarza Generalnego niemieckiego P.E.N.-Klubu.
Wpomnienie o naszym Profesorze
Profesor 23 listopada o godzinie 19.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza Św. w drugą rocznicę śmierci Profesora Janusza Janeckiego, założyciela i wieloletniego kierownika kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym KUL.
Kiermasz Wydawców Katolickich po raz 13.
kiermasz
W dniach 23-25 listopada na KUL po raz kolejny odbędzie się XIII Kiermasz Wydawców Katolickich. Weźmie w nich udział blisko 40 wystawców. 24 listopada w  ramach kiermaszu będzie można uczestniczyć także w koncercie z wierszy Księdza Jana Twardowskiego.
Kiermasz Wydawców Katolickich został objęty honorowym patronatem JE Arcybiskupa Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego oraz JM ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka, Rektora KUL.
Święto Wydziału Filozofii
św. Albert
24 listopada Wydział Filozofii będzie obchodził swoje Święto Patronalne, połączone z promocjami doktorskimi.
W ramach tej uroczystości Wydział uczci  Pana Profesora Adama Rodzińskiego, wybitnego etyka i filozofa kultury, który w listopadzie br. będzie obchodził 90-lecie urodzin.
Mistrzowie
Akademia

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii KUL zaprasza 25 listopada na kolejną konferencję naukową z cyklu MISTRZOWIE. Będzie ona poświęcona osobie Księdza Profesora Mariana Kurdziałka.

Konferencja rozpocznie się Mszą św. w Kościele Akademickim KUL o godz. 12.15 w intencji ks. prof. Mariana Kurdziałka oraz innych zmarłych pracowników Wydziału Filozofii KUL.

Starość w starożytności
Jean-Paul Laurens

W dniach 25-26 listopada Ośrodek Badań nad Antykiem Chrzescijańskim  działający w ramach Wydziału Teologii KUL zaprasza na sympozjum patrystyczne nt. Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej.
Obrady odbywać się będą w Czytelni Filozoficzno-Teologicznej  Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

O poecie
Wat W dniach 25-26 listopada Katedra Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej KUL zaprasza na konferencję naukową Aleksander Wat – w 110 rocznicę urodzin (1900-1967). Interpretacje i konteksty.
Poświęcona jest ona polskiemu pisarzowi i poecie pochodzenia żydowskiego Aleksandrowi Watowi, współtwórcy polskiego futuryzmu.
Polis-Urbs-Metropolis
miasto Instytut Historii Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki zapraszają na LIX Ogólnopolską Sesję Naukową Stowarzyszenia Historyków Sztuki "Polis-Urbs-Metropolis", która odbędzie się w dniach 25-26 listopada.
Sesja stanowi jeden z elementów obchodów 65-lecia istnienia Instytutu Historii Sztuki KUL. Będzie ona poświęcona szeroko rozumianej koncepcji miasta - zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym, architektonicznym i symbolicznym, społecznym i artystycznym oraz relacji miasto-sztuka.
Kościół a kultura niezależna
Kościół Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zapraszają na 39. ogólnopolską konferencję historyków zakonnych pt. „Kościół a kultura niezależna”.
Konferencja ta odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 listopada.
Święto Małżeństw
małżeństwo Tradycyjnie wspominając pierwszą błogosławioną parę małżeńską: Marię i Luigiego Beltrame Quatrocchi Duszpasterstwo Akademickie KUL zaprasza w niedzielę 28 listopada na Święto Małżeństw.
W programie: Msza św. w Kościele Akademickim KUL połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich oraz spotkanie z ks. dr Piotrem Kieniewiczem nt. "IN VITRO - mity i fakty".
Doświadczenie komunizmu
kolejka
Katedra Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych Instytutu Politologii KUL oraz Katedra Dziejów Totalitaryzmu Instytutu Historii KUL zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia.
Książki na św. Mikołaja
prezent W dniach 2, 3, 4 grudnia na parterze budynku Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 odbędzie się kiermasz Książka na św. Mikołaja. Przygotowana została oferta ok. 4 tys. książek w bardzo trakcyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy!
Nauka ma wiele barw
kolory Zachęcamy do obejrzenia reportaży o dyscyplinach naukowych i kierunkach studiów realizowanych na KUL.
Cykl pod wspólnym tytułem Barwy nauki został przygotowany i wyemitowany przez Oddział TVP w Lublinie przy współpracy Towarzystwa Naukowego KUL.
Spacer po Bibliotece
Biblioteka

Niezwykle istotną częścią KUL jest nasza biblioteka główna, mieszcząca się na ul. Chopina w Lublinie. Z jej bogatych zasobów korzystają nie tylko pracownicy i studenci KUL, lecz także inni zainteresowani.

Serdecznie zapraszamy do wirtualnego spaceru po Bibliotece Uniwersyteckiej.

 Dział Informacji i Promocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl