Nagłówek

Twarze republikanizmu
Lorenzetti
W dniach 3-4 grudnia zapraszamy do udziału w II ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Wiele twarzy Republikanizmu - dziedzictwo tradycji i wyzwania współczesności.
Organizatorami konferencji są: Katedra Metodologii Filozofii Wydziału Filozofii KUL oraz Katedra Historii Europy Wschodniej Wydziału Nauk Humanistycznych naszego Uniwersytetu.
O pracy socjalnej
pomoc
 Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Instytutu Socjologii KUL zaprasza 4 grudnia na III Konferencję Szkoleniową: Pomiędzy profesjonalizmem a logiką daru. Metodyczne, prawne i etyczne aspekty współczesnej pracy socjalnej.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy proszą osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji o zgłoszenie udziału w dniach 24 XI i 1 XII w godz. 14.00-15.00 w siedzibie Katedry (pokój C-354, III piętro Collegium Jana Pawła II).
Rekolekcje adwentowe
Adwent Tradycyjnie w drugim tygodniu Adwentu Duszpasterstwo Akademickie KUL zaprasza na rekolekcje adwentowe.
Tegorocznym gościem będzie o. Jacek Siepsiak - były Duszpasterz Akademicki z Krakowa, a obecnie proboszcz we Wrocławiu.
Rekolekcje będą głoszone w dniach 6-9 grudnia o godz.: 6.30, 12.15 i 19.00.
92 lata pracy KUL
I inauguracja 8 grudnia 2010 r. mija dokładnie 92 lata pracy naszego Uniwersytetu w służbie Deo et Patriae - Bogu i Ojczyźnie.
Zachęcamy do zapoznania się z Kartką z kalendarza KUL - kroniką wydarzeń przypominającą drogę przebytą przez całą społeczność akademicką w ciągu ponad 90 lat istnienia Uniwersytetu.
DHC KUL dla Kard. Scoli
Kardynał Scola
9 grudnia na KUL odbędzie się uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Jego Eminencji Kardynałowi Angelo Scoli, Patriarsze Wenecji.
Tym samym Uniwersytet pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności JEm. Kardynała, który w swym intelektualnym dorobku i kapłańskiej posłudze umiejętnie zespala wielką tradycję Kościoła z otwarciem na te formy zaangażowania pastoralnego, w których konieczne jest podjęcie nowych wyzwań w języku zrozumiałym dla współczesnego odbiorcy.
Spór o prawdę
św. Tomasz
 Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu zaprasza w dniu 10 grudnia na XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” nt. SPÓR O PRAWDĘ.
Tegoroczne sympozjum podejmie problem sporu o prawdę, jaki przetacza się przez dzieje filozofii. W dyskusji wezmą udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.
Sympozjum podzielone zostało na dwie części: I - PRAWDA I PRAWDY oraz II - U ŹRÓDEŁ SPORU O PRAWDĘ.
Błogosławiony John Henry Newman
bł. Newman
Instytut Teologii Dogmatycznej KUL oraz Katedra Mariologii zapraszają na sympozjum pt. Serce mówi do serca. Błogosławiony John Henry Newman (1801-1890), które odbędzie się 16 grudnia.
Podczas sympozjum będzie miała miejsce prezentacja książki Wojciecha  Życińskiego SDB pt. Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej.
Aktualności sztuki ciąg dalszy
Bosch
16 grudnia zapraszamy na kolejny wykład w ramach drugiej edycji Otwartych Wykładów z Historii Sztuki AKTUALNOŚĆ SZTUKI.
Wygłosi go dr Andrzej Frejlich z Katedry Muzealnictwa i  Ochrony Zabytków KUL na temat: Kuszenie św. Antoniego - ewolucja i aktualność motywu przedstawieniowego.
Oplatek Uniwersytecki
Opłatek
W dniu 16 grudnia o godz. 16.00 Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza całą Społeczność Akademicką do udziału w Opłatku Uniwersyteckim 2010.
Podczas uroczystości prócz wspólnego kolędowania i łamania się opłatkiem tradycyjnie już będziemy mogli wysłuchać etiudy wigilijnej Teatru ITP pt.: "Hej, co się dzieje?!"
Studia podyplomowe i kursy dokształcające na KUL
kształcenie Z radością informujemy, że w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzecie miejsce na 134 zgłoszone wnioski i tym samym gwarancję pełnego dofinansowania uzyskał przygotowany na KUL projekt pt. Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro - studia podyplomowe i kursy dokształcające.
W ramach projektu  - przewidzianego do realizacji od 2 stycznia 2011 r. - zostaną uruchomione dofinansowane studia podyplomowe oraz bezpłatne kursy dokształcające.

 Dział Informacji i Promocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl