KUL.27

KUL.27
 
sympozja
"Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska"
okładka 23 maja 2011 r. odbędzie się wykład prof. dr hab. Hanny Zaremskiej (IH PAN) pt. Jak pisałam historię Żydów w Polsce średniowiecznej?, połączony z promocją książki autorki "Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska".

Centrum Prawa Amerykańskiego - Wykład Prof. Charles`a F.X. Szymanskiego

 flaga amerykańska Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Kierownik Kursu Centrum Prawa Amerykańskiego zapraszają na cykl wykładów z zakresuArbitration, które poprowadzi amerykański adwokat prof. Charles F.X. Szymanski (J.D.).
Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II
 Jan Paweł II Instytut Jana Pawła II KUL zaprasza 24 maja 2011 r. na kolejne spotkanie w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II nt. Metoda Karola Wojtyły: między fenomenologią, personalizmem i metafizyką. Gościem spotkania będzie prof. Juan Manuel Burgos z Madrytu, przewodniczący Stowarzyszenia Personalistów Hiszpańskich.
Stefan Kardynał Wyszyński - Pasterz Kościoła i Ojciec Narodu
 Stefan Kardynał Wyszyński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego zapraszają na sympozjum pt. Stefan Kardynał Wyszyński - Pasterz Kościoła i Ojciec Narodu, które odbędzie się 25 maja 2011 r.
Topika egzordialna w przedmowie do „Listów” Kasjodora
 rękopis

Koło Lubelskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza 25 maja 2011 r. na spotkanie połączone z referatem mgr Anny Kołtunowskiej pt. Topika egzordialna w przedmowie do „Listów” Kasjodora.

The Disease of the Soul: Melancholia, Unhappy Consciousness, Depression
Melancholia 26 maja 2011 r. odbędzie się międzynarodowe sympozjum pt. The Disease of the Soul: Melancholia, Unhappy Consciousness, Depression.
Promocja książki "Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932-2010"
 prof. S. Litak Instytut Historii KUL oraz Towarzystwo Naukowe KUL zapraszają 26 maja 2011 r. na promocję książki Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932-2010, połączoną ze spotkaniem poświęconym ś.p. Profesorowi Stanisławowi Litakowi, historykowi Kościoła, szkolnictwa i wychowania.
Współczesność religii w rzeźbie polskiej XX wieku. Jerzy Jarnuszkiewicz jako propagaror metalu
 pomnik na dziedzińcu KUL Instytut Historii Sztuki KUL, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają 26 i 30 maja 2011 r. na wykład Prof. dr. hab. Lechosława Lameńskiego pt. Współczesność religii w rzeźbie polskiej XX wieku. Jerzy Jarnuszkiewicz jako propagaror metalu.
wydarzenia
"Mikrodziałania artystyczne w przestrzeni miasta"
mikrodziałania

W dniu 25 maja 2011 r. odbędą się w przestrzeni Lublina warsztaty studentów architektury krajobrazu KUL. Tematem warsztatów będą "Mikrodziałania artystyczne w przestrzeni miasta".

„Uczelnia Przyjazna Pracodawcom”
 „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom”

KUL bierze udział w projekcie „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom” Misją Projektu jest zbadanie dopasowania oferty kształcenia uczelni wyższych do potrzeb rynku pracy poprzez ocenę posiadanych przez absolwentów uczelni kwalifikacji i kompetencji.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Informacji i Promocji, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl, 23.05.2011 r.