nagłówek

KUL
 
sympozja
Etos służby publicznej
administracja 30 maja odbędzie się konferencja naukowa pt. Etos służby publicznej. Poświęcona jest ona zagadnieniom dotyczącym służby publicznej i racjonalności oraz roztropności działania urzędników.

Organizatorami są: Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli przy współpracy z Samorządem Studenckim oraz Stalowowolskim Kołem Naukowym Prawników.
Osoba a nieskończoność
prof. Crosby 31 maja o godz. 17.00 Instytut Jana Pawła II zaprasza na ostatnie tegoroczne spotkanie Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II pt. Osoba a nieskończoność.

Wykład wygłosi Profesor John F. Crosby z Franciscan University of Steubenville (Ohio, USA). Pole zainteresowań naukowych Profesora obejmuje filozofię osoby, aksjologię i realizm fenomenologiczny, a główne postaci, do których poglądów nawiązuje, to: Scheler, von Hildebrand, Newman i Wojtyła.
O organizacjach międzynarodowych
narody Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Instytut Sądecko-Lubelski zapraszają w dniach 30-31 maja na V Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe pt. Organizacje międzynarodowe we współczesnej polityce. Mit czy rzeczywistość?

Spotkanie będzie mialo miejsce w Rytrze k. Nowego Sącza.
Gra o życie
hazard

Katedra Psychoprofilaktyki Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie KUL zaprasza 1 czerwca na I Ogólnopolską Konferencję z cyklu Gra o życie. Hazard i uzależnienia wirtualne.

Konferencja ma na celu prezentację nowych koncepcji teoretycznych wyjaśniających istotę uzależnień, dzielenie się doświadczeniami praktycznymi w pomaganiu osobom uzależnionym, umożliwienie wszechstronnej refleksji nad zjawiskiem uzależnienia od hazardu, Internetu i gier komputerowych. Wezmą w niej udział najwybitniejsi znawcy tematu.

40-lat badań nad żeńskim ruchem zakonnym
zakon

2 czerwca na KUL odbędzie się sesja naukowa z okazji jubileuszu 40-lecia badań nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce. Sesji towarzyszyć będzie wystawa pt. TRUDNE LATA. WIELKIE DNI. Zakony żeńskie w PRL.

Organizatorami sesji są: Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Sesja towarzyszy uroczystości wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa KUL s. Małgorzacie Annie Borkowskiej OSB.

Rozwój gospodarczy Japonii i Niemiec
Japonia 4 czerwca Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zaprasza do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Japonia, Niemcy: odzyskany honor w rozwoju gospodarczym".

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedstawienia interdyscyplinarnej refleksji w dziedzinie przemian strategiczno-gospodarczych wynikających z ekspansji w XX i XXI wieku dwu - różnych cywilizacyjnie - gospodarek o podobnym modelu, zwanym przez M. Alberta „nadreńskim”, konkurującym z modelem anglosaskim.
   
wydarzenia28.jpg
DHC KUL dla S. Prof. Małgorzaty Anny Borkowskiej
s. Borkowska 2 czerwca odbędzie się uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa KUL Siostrze Małgorzacie Annie Borkowskiej, OSB.

Przez nadanie tytułu KUL pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla osiągnięć Siostry Anny Małgorzaty Borkowskiej z Zakonu Świętego Benedykta, wybitnej badaczki dziejów i kultury żeńskich wspólnot zakonnych w Polsce oraz monastycyzmu, która łączy w sposób harmonijny głębię powołania mniszego ze swoim całym dorobkiem intelektualnym, pisarskim i naukowym.
1. rocznica śmierci Ks. Prof. Józefa Turka
ks. prof. Turek W przeddzień 1. rocznicy śmierci Księdza Profesora Józefa Turka, kierownika Katedry Filozofii Kosmologii (od 1998), prodziekana Wydziału Filozofii KUL (1999-2001, 2008-2009), wykładowcy filozofii w Wyższych Seminariach Duchownych w Olsztynie, Lublinie i Kaliningradzie, 3 czerwca w kościele akademickim KUL o godz. 12.15 będzie odprawiona Msza św. w Jego intencji.

Koncelebrze będzie przewodniczył Ks. Prorektor Prof. Stanisław Zięba, a homilię wygłosi Ks. Prof. Zygmunt Hajduk.
Jubileusz Prof. Kazimierza Kłosińskiego
prof. Kłosiński

Seminarium Doktorskie przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zaprasza na uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej SERVIRE VERITATI z okazji 70. rocznicy urodzin Prof. dr hab. Kazimierzowi Albinowi Kłosińskiemu.

Częścią uroczystości, która odbędzie się 4 czerwca, będzie recital fortepianowy w wykonaniu Tomasza Rittera.

Noc Kultury 2011
noc

Co roku Lublin proponuje niepowtarzalne wydarzenie społeczno-kulturalne – Noc Kultury. Jest to manifestacja miasta, które postanowiło starać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Tegoroczna Noc odbędzie się 4 czerwca.

W jej ramach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL przygotowało projekt Językowe KULuary. Tworzą go gry językowe, kończące się koncertem laureatow konkursu piosenki hiszpanskiej i pokazem tańca Studio Ruchu i Flamenco "La Vuelta".

Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
sanktuarium Rektor KUL w duchu wdzięczności za dar beatyfikacji Jana Pawła II zaprasza Pracowników, Studentów, Absolwentów, Emerytowanych Pracowników oraz Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w IV Ogólnouniwersyteckiej Pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach.

Pielgrzymka odbędzie się 4 czerwca.
   
Nowe kierunki studiów!
studenci Ruszył nabór na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Szczególnie zapraszamy do zapoznania się z nowościami w tegorocznej ofercie edukacyjnej: etyka, gospodarka przestrzena, naukoznawstwo, religioznawstwo, wiedza o teatrze oraz European Studies.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Informacji i Promocji, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl, 30.05.2011 r.