nagłówek

KUL
sympozja
Polska i Hiszpania
Hiszpania W dniach 16-17 czerwca na KUL odbędzie się międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś. Obrady będą miały miejsce w sali CN-208 budynku Collegium Norwidianum KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.

Organizatorzy konferencji: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Cátedra de Historia Moderna de la Universidad de la Rioja. Współorganizatorzy: Pro Iberia, Instytut Hiszpańsko-Polski, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL.
Szanse i zagrożenia biotechnologii
DNA Instytut Biotechnologii KUL zaprasza na konferencję pt. Biotechnologia - szanse i zagrożenia [Biotechnology - chance and risk], która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca.

Cele konferencji to: przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie biotechnologii, połączonych z analizą pozytywnych (szanse) i negatywnych (zagrożenia) skutków dla człowieka i środowiska przyrodniczego oraz uświadomienie odpowiedzialności etycznej za prowadzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii.
wydarzenia
Jubileusz Profesora Antoniego B. Stępnia
Prof. Stępień Katedra Teorii Poznania Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza 15 czerwca o godz. 17.00 na uroczyste spotkanie z okazji Osiemdziesiątych Urodzin Profesora Antoniego B. Stępnia.

Uroczystość odbędzie się w sali 107 Gmachu Głównego KUL.
Orfeusz w piekle
Orfeusz 15 czerwca o godz. 18.00 Koło Lubelskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza członków i sympatyków Koła na spotkanie połączone z referatem dr Agaty Łuki pt. Tanga i kankan czyli Orfeusz w piekle.

Spotkanie będzie miało miejsce w sali GG-370 Gmachu Głównego KUL.
Z kalendarium uniwersyteckiego
sesja

17 czerwca mija ostateczny termin składania prac dyplomowych dla studentów kierunków studiów kończących się w semestrze letnim. Jest to także ostatni dzień zajęć dydaktycznych w bieżącym semestrze.

W dniach 18 czerwca - 6 lipca na Uniwersytecie trwać będzie letnia sesja egzaminacyjna. Na ten czas życzymy Profesorom i Studentom światła Ducha Świętego.

Europeistyka angielsku
europeistyka

Zachęcamy do podjęcia od października 2011 roku nowoczesnych studiów europejskich dających jednocześnie możliwość doskonalenia znajomości języka.

European Studies na Wydziale Prawa KUL to przyszłościowy kierunek, którego absolwenci są specjalistami w zakresie spraw europejskich oraz posiadają umiejętności niezbędne na unijnym rynku pracy.

Wawrzyny Pawła Konrada
karmelici

10 czerwca zostały wręczone Wawrzyny Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego za najlepszą książkę roku 2010, dotyczącą Lublina i Lubelszczyzny.

Główną nagrodę i prestiżowy wawrzyn w kategorii: Lublin - wydawnictwo monograficzne otrzymała książka Czterysta lat karmelitów bosych w Lublinie (1610-2010) autorstwa o. dr. Arkadiusza Smagacza OCD, adiunkta w Katedrze Historii Zakonów KUL. Serdecznie gratulujemy!

wystawy

Natura Bornholmu
Bornholm Do 25 czerwca na I piętrze Gmachu Głównego KUL można oglądać wystawę "Natura Bornholmu. Glony pro- i eukariotyczne ekosystemów wodnych".

Wystawa prezentuje niektóre aspekty badań fykoflory ekosystemów wodnych wyspy Bornholm, w których uczestniczy dr Małgorzata Poniewozik z Katedry Botaniki i Hydrobiologii KUL.
Wyjątkowy Profesor
wystawa 24 lata po wizycie Jana Pawła II na naszym Uniwersytecie w skrzydle zachodnim Gmachu Głównego KUL (I piętro) została zorganizowana wystawa zdjęć Karola Wojtyły - Jana Pawła II na KUL "Nasz Profesor Papieżem".

Można ją oglądać do 4 lipca.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Informacji i Promocji, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl, 13.06.2011 r.