Nagłówek

 Życzenia Wielkanocne
Zmartwychwstanie

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam najlepsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas wszystkich swymi łaskami, mocą i pokojem. Niech umniejsza trudy dnia codziennego i umacnia na drodze życia w promieniach Jego Zmartwychwstania.

Rektor KUL

 Papieski Marsz za Życiem
Fronton KUL 28 marca o godz. 11.30 w Niedzielę Palmową spod pomnika Jana Pawła II na dziedzińcu KUL ruszy  Papieski Marsz za Życiem. Zebrani przejdą głównymi ulicami centrum miasta do archikatedry, gdzie o godz. 13.00 Mszę św. w łączności z młodzieżą całego świata odprawi abp Józef Życiński. Papieski Marsz za życiem wpisuje się obchody XXV Światowego Dnia Młodzieży.

SZCZEGÓŁY
 Sympozjum o Kapłaństwie
Inauguracja

W ramach obchodów Roku Kapłańskiego 19 kwietnia na KUL odbędzie się sympozjum pt. Kapłan wierny Bogu i człowiekowi. Wezmą w nim udział m. in.: ks. dr Piotr Pawlukiewicz i dr Wanda Półtawska.

PROGRAM

Konferencja naukowa nt. porodu domowego
nauki o rodzinie

19 kwietnia na KUL odbędzie się konferencja naukowa pt. Poród domowy jako alternatywa dla porodu szpitalnego. Nawiązuje ona do toczących się w Ministerstwie Zdrowia prac nad tzw. "standardami okołoporodowymi".

PROGRAM

Dyskusja o znaczeniu roku 1989
upadek muru

22 kwietnia będzie miała miejsce studencka konferencja pt. Polska i Niemcy. 20+1 lat po upadku muru. Uczestnicy będą dyskutować o znaczeniu roku 1989 dla Polski i Niemiec.

SZCZEGÓŁY

 Poradnia językowa
poradnia

Na naszym Uniwersytecie została uruchomiona Internetowa Poradnia Językowa, w której pracownicy Katedry Języka Polskiego pomagają rozstrzygać wątpliwości związane z poprawnością językową.

PORADNIA

 Oferta Sklepu Promocyjnego KUL
krówki

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi w Sklepie Promocyjnym KUL.

OFERTA 

 Dział Informacji i Promocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl