naglowek

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2010/2011
Kosciol

W dniu 1 października, o godz. 9.00, Mszą św. w Kościele Akademickim KUL rozpoczynamy kolejny rok pracy w służbie Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae.

 

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 17.10.2010 r. - tradycyjnie w trzecią niedzielę października.

V Spotkanie Edytorów
Edytorzy 2 października po raz piąty spotkają się na KUL Edytorzy.

Organizatorem obrad - w tym roku tematycznie związanych z warsztatem naukowym przekładów średniowiecznych tekstów naukowych - jest Katedra Historii Filozofii w Polsce oraz Instytut Historii Kultury w Średniowieczu KUL.
O skażeniu w Czarnobylu
Czarnobyl

5 października odbędzie się seminarium pt. Radioaktywne skażenie (wcześniejsze, obecne i w przyszłości) na terenie Rosji i Białorusi w następstwie zdarzeń w Czarnobylu. W seminarium, które jest częścią realizowanego na naszym Uniwersytecie projektu "Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki" weźmie udział profesor Walery Snakin z Moskiewskiego Uniwersytetu Łomonosowa i Rosyjskiej Akademii Nauk.

Skazani na ubóstwo
poster

8 października w gmachu Senatu RP (sala nr 217) odbędzie się konferencja naukowa pt. Skazani na ubóstwo, której współorganizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Konferencja związana jest z ogłoszeniem przez Parlament i Radę UE roku 2010 europejskiem rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Obrazy mitów
Twombly

W ramach cyklu Aktualność sztuki w dniach 7 i 11 października b.r. wygłoszony będzie kolejny otwarty wykład z historii sztuki pod tytułem "Cy Twombly – obrazy mitów".

Centrum Transferu Wiedzy KUL
transfer

Rozpoczęto realizację ostatniego etapu budowy Collegium Jana Pawła II przy Al. Racławickich. Nowy obiekt to Centrum Transferu Wiedzy,  który pozwoli uczelni rozbudować działalność dydaktyczną, ma także za zadanie zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym i społecznym Lubelszczyzny oraz południowo-wschodniej Polski. Znajdą się w nim laboratoria, sale wykładowe i konferencyjne. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych.

 

 

 

Wydany został kolejny tom Encyklopedii Katolickiej
encyklopedia 14 października b.r. w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL odbędzie się promocja XIV tomu Encyklopedii Katolickiej, wydawanej przez Instytut Leksykografii KUL oraz Towarzystwo Naukowe KUL.

 Dział Informacji i Promocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, newsletter@kul.pl,  www.kul.pl