Na poniższych stronach znalazłem wyraz "newsletter" W słowniku języka polskiego nie ma takiego wyrazu. Obecnie z dużą grupą osób jestem w trakcie tłumaczenia dużego systemu komputerowego na język polski. Szef projektu twierdzi że słowo "newsletter" powinniśmy zamienić słowem "biuletyn", które jest bardziej poprawne językowo. Czy użycie wyrazu "newsletter" jest poprawne?

 

Newsletter to słowo pochodzące języka angielskiego, które zaczyna pojawiać się obecnie w polszczyźnie. Jest jednak zapożyczeniem stosunkowo świeżym i nie  notują go żadne słowniki: ani ogólne, ani  poprawnościowe, ani słowniki wyrazów obcych. W związku z tym w  tłumaczonym przez Państwa tekście proponowalibyśmy zastąpić słowo newsletter polskim odpowiednikiem, a więc (w zależności od kontekstu): biuletyn, informator, komunikat, pismo lub czasopismo.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2010, godz. 08:17 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn