W przeciągu ostatnich lat możemy zauważyć, zwłaszcza wśród młodych rodziców, nadopiekuńczość nad swoimi dziećmi. Chcąc zapewnić im zdrowy i bezpieczny rozwój podwożą je pod szkoły, ustalają harmonogram dnia prawie co do minuty, zapewniają wdomach niemal sterylne warunki czy prowadzą profilaktykę skierowaną przeciwko narkotykom czy alkoholowi. Niestety bardzo często bagatelizują problem pornografii, która co raz częściej przenika do przestrzeni publicznej. Aby naświetlić ów problem Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studentów KUL "Nowoczesne Kształcenie" zorganizowało spotkanie z panem Lesławem Sierockim – dyrektorem Stowarzyszenia Twoja Sprawa, które odbyło się 20 lutego 2014 roku na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce.


Pan Lesław Sierocki na początku przedstawił czym zajmuję się stowarzyszenie. Głównym hasłem STS jest „Razem możemy więcej”. Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) powstało w grudniu 2008 r., aby chronić przestrzeń publiczną przed obscenicznością, seksualizacją kobiet, wulgarnością oraz szeroko rozumianym naruszeniem dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Podstawową formę działania STS stanowią akcje konsumenckie. W ramach kampanii przygotowywane są przykładowe listy, które następnie konsumenci mogą wysłać do firm przekraczających granice kultury. - Chcemy, aby było to jak najprostsze, dlatego udział w akcji nie przekracza przysłowiowych „3 minut” - czytamy na stronie www.twojasprawa.org.pl. Tutaj również można zapisać się do listy mailingowej, by być powiadamianym o tego rodzaju przedsięwzięciach i móc się do nich przyłączyć. Duża część wspierających tę organizację konsumentów to rodzice, którzy angażują się w akcje STS, aby chronić niewinność swoich dzieci i zapewnić im bezpieczny rozwój. STS ma na koncie wiele działań zakończonych sukcesem, tj. wyeliminowaniem z naszej przestrzeni reklam czy treści, które epatując nagością, brutalnością, erotycznym podtekstem itd., budzą poczucie niesmaku, ale też - nazwijmy rzecz po imieniu - deprawują dzieci oraz młodzież. Np. w wyniku akcji „Zanim porno wciągnie kolejne dziecko” Wydawnictwo Bauer zaprzestało publikowania w swoich pismach reklam filmów pornograficznych na telefony komórkowe. Po interwencjach STS wiele reklam zostało uznanych przez Komisję Etyki Reklamy za niezgodne z zasadami moralności. Dzięki innym akcjom STS znacznie poprawił się standard ochrony dzieci przed dostępem do pism pornograficznych w największej sieci sprzedaży prasy w Polsce, a także w sieci stacji benzynowych. Działania Stowarzyszenia Twoja Sprawa wspiera m.in. rzecznik praw obywatelskich czy rzecznik praw dziecka.

 
Z badań Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, przeprowadzonych jesienią 2012 r. wśród młodzieży gimnazjalnej z ośmiu województw, wynika, że celowe korzystanie z pornografii w ciągu ostatnich 30 dni zadeklarowało 20% dziewczynek i 66% chłopców. Z grupy badanych chłopców 31% wskazało, że celowo korzystało z pornografii 1-5 razy, 21% chłopców wskazało korzystanie 6-30 razy, a aż 14% (co siódmy chłopiec w Polsce!) stwierdziło, że ogląda pornografię średnio przynajmniej raz dziennie (powyżej 30 razy miesięcznie). Widać więc, że problem jest bardzo poważny. Dlatego tak ważne jest, by reagować na objawy uzależnienia od pornografii.

 
W ostatniej części wykładu, pan dyrektor ukazał ramy prawne w jakich fundacja musi działać. Większość spraw kierowana jest do prokuratury z artykułu 202 Kodeksu Karnego, w myśl którego: §1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. §2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Każdy z uczestników otrzymał ulotkę oraz możliwość zapisania się do newslettera STS. Większość uczestników skorzystała z tej możliwości. Z pewnością owe spotkanie otworzyło wszystkim zgromadzonym oczy na zagrożenie jakim jest wszechobecna pornografia.

 

- Autor: Paweł Kruczyk

 

 

LINKI ZEWNĘTRZNE:

Autor: Krzysztof Hoffmann
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2014, godz. 18:00 - Krzysztof Hoffmann