OFERTA PRACY

Numer referencyjny: 10000-1157241770-S

  
Stanowisko:

Pracownik administracyjno-biurowy

Kod ISCO:

4110

Opis stanowiska/ zakres obowiązków:

Koordynowanie pracy maszyn oraz ludzi
Zamawianie towaru w tym paliwa do maszyn
Organizowanie pracy urządzeń takich jak: frezarki drogowe, beczkowozy, czyszczarki uliczne
Kontrolowanie rachunków
Uzgadnianie zamówień i cen
Załatwianie reklamacji

Liczba etatów: 1
Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy

 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ

Nazwa: Fräsdienst Enrico Feind
Adres: ul. Mühlbergweg 3, 15907 Lübben, Niemcy, tel.: 0049 3546275714
Kraj: Niemcy
Telefon/E-mail:

0049 3546275714 DE; k.bickel@freasdienst-feind.de 

Krótki opis działalności
gospodarczeji:

Firma zajmująca się frezowaniem nawierzchni asfaltowych, bitumicznych i śniegu

 

MIEJSCE PRACY

Lokalizacja:

[siedziba główna/ filia/ siedziba

pracodawcy docelowego (w

przypadku agencji pracy

tymczasowej)/ miejsce

oddelegowania pracownika/ inne – jakie]

 siedziba główna

Powód oddelegowania
pracownika:
[należy wypełnić wyłącznie w
przypadku gdy miejsce pracy nie jest główną siedzibą/ filią/
siedzibą pracodawcy docelowego (w przypadku agencji pracy
tymczasowej)]

 
Nazwa firmy: Fräsdienst Enrico Feind
Adres: ul. Mühlbergweg 3, 15907 Lübben, Niemcy, tel.: 0049 3546275714
Kraj: Niemcy

 

WYMAGANIA

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) budownictwo, zarządzenie
Doświadczenie zawodowe:  
Znajomość języków:
  1. Język niemiecki
  1. bardzo dobry w mowie
  2. bardzo dobry w piśmie
Inne istotne wymagania:

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, dobra znajomość obsługi komputera Word i Excel, dobra organizacja czasu pracy, miła aparycja, dyspozycyjność, lojalność
Staż ogółem: 2.0

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA

Wysokość pensji brutto: 9,00
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro
Rodzaj stawki wynagrodzenia:

Czasowy ze stawką miesięczną

Dodatkowe świadczenia:

Pracownik powinien posiadać prawo jazdy kat. B i własny samochód

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana umowa: Fräsdienst Enrico Feind
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy Pełen etat
Czas trwania umowy: nieokreślony

 

Liczba godzin tygodniowo: 40
Zmiany i praca w dni wolne: -
Data rozpoczęcia: 2017-11-01
Inne informacje: Praca w systemie zmianowym od 6.30 do 20.00

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wymagane dokumenty:

CV

Język, w którym muszą być sporządzone przedkładane dokumenty: Język niemiecki
Do kogo należy wysłać dokumenty: do pracodawcy
Gdzie należy wysłać dokumenty:

drogą elektroniczną

Dane teleadresowe doradcy EURES lub przedstawiciela pracodawcy:

k.bickel@fraesdienst-feind.de 

 

WAŻNOŚĆ

Data publikacji: 2017-10-25
Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia ważności oferty: 2017-12-31

 

UWAGA:

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.

 

1. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.

 

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.

 

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2017, godz. 08:52 - Olga Żarska-Stępień