OFERTA PRACY

Numer referencyjny: 10000-1155700694-S

  
Stanowisko:

Rekruter

Kod ISCO:

2423

Opis stanowiska/ zakres obowiązków:

Rekrutacja pracowników z Polski
Kontakt z urzędami i pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Opieka nad pracownikami

Liczba etatów: 1
Miejsce zatrudnienia – kraj: Niemcy

 

DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ

Nazwa: Piening GmbH
Adres: ul. Rathausstraße 13, 06108 Halle (Saale) , Niemcy, tel.: 0049 345 2998 3614
Kraj: Niemcy
Telefon/E-mail:

0049 345 2998 3614 DE

 

MIEJSCE PRACY

Lokalizacja:

[siedziba główna/ filia/ siedziba

pracodawcy docelowego (w

przypadku agencji pracy

tymczasowej)/ miejsce

oddelegowania pracownika/ inne – jakie]

 siedziba główna

Powód oddelegowania
pracownika:
[należy wypełnić wyłącznie w
przypadku gdy miejsce pracy nie jest główną siedzibą/ filią/
siedzibą pracodawcy docelowego (w przypadku agencji pracy
tymczasowej)]

 06108 Halle
Nazwa firmy: Piening GmbH
Adres: ul. Rathausstraße 13, 06108 Halle (Saale) , Niemcy, tel.: 0049 345 2998 3614
Kraj: Niemcy

 

WYMAGANIA

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi/ psychologia, socjologia,
Doświadczenie zawodowe:  3
Znajomość języków:
  1. Język niemiecki
  1. B1
Inne istotne wymagania:

Wymagane doświadczenie w pracy na stanowisku rekrutera, wykształcenie kierunkowe również w branży technicznej, dobra znajomość języka niemieckiego (min. B1), prawo jazdy kat B., umiejętność obsługi komputera
Staż ogółem: 3.0

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA

Wysokość pensji brutto: 2,200
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro
Rodzaj stawki wynagrodzenia:

Czasowy ze stawką miesięczną

Dodatkowe świadczenia:

Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania, pomaga w przeprowadzce, w
załatwieniu formalności urzędowych na miejscu w Niemczech, daje do dyspozycji samochód służbowy

Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana umowa: Piening GmbH
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy Pełen etat
Czas trwania umowy: nieokreślony

 

Liczba godzin tygodniowo: 40
Zmiany i praca w dni wolne: -
Data rozpoczęcia: 2017-09-18
Inne informacje: -

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny

Język, w którym muszą być sporządzone przedkładane dokumenty: Język niemiecki
Do kogo należy wysłać dokumenty: do doradcy EURES z EOG
Gdzie należy wysłać dokumenty:

drogą elektroniczną do doradcy EURES z Niemiec podając w temacie wiadomości nazwę stanowiska REKRUTER-PIENING

Dane teleadresowe doradcy EURES lub przedstawiciela pracodawcy:

anne-maria.haenschke@arbeitsagentur.de 

 

WAŻNOŚĆ

Data publikacji: 2017-09-11
Termin przedkładania podań o pracę / zakończenia ważności oferty: 2017-11-30

 

UWAGA:

Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.

 

1. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez potencjalnego pracodawcę.

 

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.

 

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2017, godz. 13:31 - Olga Żarska-Stępień