"Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy", PO KL, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”, okres realizacji od 01.08.2013 do 30.06.2015, budżet 972 905,00 zł.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015, godz. 12:57 - Piotr Siemaszko