Miło nam poinformować, że Rada Wydziału Nauk Humanistycznych KUL na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. zatwierdziła wybór nowego Prodziekana ds. Studenckich i Dydaktycznych. Do kolegium Dziekańskiego WNH dołączyła Pani dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, Pracownik Instytutu Filologii Polskiej.

 

 

 

 

 

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018, godz. 20:22 - Natalia Turkiewicz