Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił dwa nowe konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów VII i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nr:

 
1.  43/POKL/8.1.2/2014
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Dokumentacja konkursowa oraz szersze informacje znajdują się pod adresem:
 
 
2. 32/POKL/7.2.1/2014

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie  7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społeczny

Dokumentacja konkursowa oraz szersze informacje znajdują się pod adresem:

http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/3/3/1722/0/Aktualnosci-IP.html

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konkursów.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2014, godz. 14:09 - Piotr Siemaszko