Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wydawane wcześniej osobne zeszyty (od 1 do 10) w ramach „Roczników Teologicznych”, poświęcone poszczególnym dyscyplinom teologicznym, usamodzielniły się, uzyskując nowe tytuły i numery ISSN, a mianowicie:

 • Roczniki Biblijne (poprzednio RT z. 1: Pismo święte);
 • Roczniki Teologii Dogmatycznej (poprzednio RT z. 2: Teologia dogmatyczna);
 • Roczniki Teologii Moralnej (poprzednio RT z. 3: Teologia moralna);
 • Roczniki Historii Kościoła (poprzednio RT z. 4: Historia Kościoła);
 • Roczniki Teologii Duchowości (poprzednio RT z. 5: Teologia duchowości);
 • Roczniki Pastoralno-Katechetyczne (poprzednio RT z. 6: Teologia pastoralna);
 • Roczniki Teologii Ekumenicznej (poprzednio RT z. 7: Teologia ekumeniczna);
 • Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne (poprzednio RT z. 8: Liturgika);
 • Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii (poprzednio RT z. 9: Teologia fundamentalna i religiologia);
 • Roczniki Nauk o Rodzinie (poprzednio RT z. 10: Nauki o rodzinie).

Podobnej reformie poddano „Roczniki Nauk Społecznych”. W jej wyniku wydawane dotychczas trzy osobne zeszyty Roczników Nauk Społecznych stały się samodzielnymi czasopismami z nowymi tytułami i numerami ISSN:

 • Roczniki Nauk Społecznych (porzednio RNS z. 1: Socjologia - Katolicka nauka społeczna - Politologia);
 • Roczniki Pedagogiczne (poprzednio RNS z. 2: Pedagogika);
 • Roczniki Ekonomii i Zarządzania (poprzednio RNS z. 3: Ekonomia i Zarządzanie).

Nowe periodyki, zarówno te wyodrębnione z „Roczników Teologicznych”, jak i z „Roczników Nauk Społecznych”, kontynuują tradycje swoich „zeszytowych” poprzedników, czego śladem jest podwójna numeracja nowych woluminów: obok bieżącego numeru danego woluminu umieszczany jest (w nawiasie) wzrastający numer dawnych RT czy RNS.

Informujemy również, że od 2010 r. publikowane są  „Roczniki Kulturoznawcze”, periodyk Instytutu Kulturoznawstwa KUL, a niebawem zacznie ukazywać sie z. 8 „Roczników Humanistycznych” poświęcony lingwistyce korpusowej i translatoryce. 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2012, godz. 09:22 - Stanisław Sarek