W dniu dzisiejszym, w drodze demokratycznego głosowania, wyłonione zostały nowe władze Koła Naukowego Teologów KUL. Wyniki są następujące:

 

Prezes - Urszula Tomasiak (II rok studiów magisterskich)

Wiceprezes - mgr Krzysztof Szlanta (I rok studiów doktoranckich - Teologia Dogmatyczna)

Skarbnik - Monika Grzegrzółka (I rok studiów magisterskich)

Sekretarz - Maria Kaszuba (I rok studiów magisterskich)

 

Wyłoniona została także, zgodnie ze Statutem Koła, Komisja Rewizyjna w składzie: mgr Michał Klukowski (przewodniczący), mgr Joanna Łastowska, mgr lic. Dawid Mielnik.

 

Nowy Zarząd obejmie swoje funkcje 1 października 2016 r. Jak widać został on znacznie odmłodzony zgodnie z postulatem większej aktywizacji magistrantów w życiu KNT.

 

Serdecznie gratulujemy Pani Prezes reelekcji, a reszcie wybranych objęcia funkcji po raz pierwszy. Pozostaje im życzyć dużo sił i owocnej pracy :)

 

Autor: Mikołaj Grzenkowitz
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2016, godz. 17:54 - Mikołaj Grzenkowitz