Na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 r. Rada Wydziału Nauk Humanistycznych KUL wybrała nowych Dziekanów na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 września 2016 r. i kończącą się w dniu 31 sierpnia 2020 r.:

 

Panią dr hab. Magdalenę Charzyńską-Wójcik z Instytutu Filologii Angielskiej na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych,

 

Pana dra hab. Arkadiusza Stasiaka z Instytutu Historii na stanowisko Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. Studentów,

 

Pana dra hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. nadzw. z Instytutu Filologii Polskiej na stanowisko Prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą.

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2017, godz. 09:28 - Joanna Wiatr