10 maja 2012 r. Senat KUL dokonał wyboru władz uczelni na kadencję 2012-2016, rozpoczynającą się 1 września 2012 r.

 

ks. prof. Antoni DębińskiRektorem KUL został wybrany ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, profesor zwyczajny nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, Przewodniczący Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Urodził się 28 kwietnia 1953 r. w Lublinie. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii KUL (1978 r.), a następnie studia prawa kanonicznego (specjalizacja w zakresie prawa rzymskiego) na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (1985 r.). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1989 r., habilitował się w 1996 r. Postanowieniem Prezydenta RP w 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. Zatrudniony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL od 1985 r. W latach 1999-2004 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, od 2004 r. – dziekana.

Zgodnie z przepisami Statutu KUL wybór rektora musi zostać zatwierdzony przez władze kościelne - Wielkiego Kanclerza i Stolicę Apostolską.

 

Spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora-elekta Senat dokonał wyboru prorektorów:

 o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

prorektor ds. rozwoju – o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk

(Kierownik Katedry Historii Teologii Moralnej, Pełnomocnik Rektora KUL ds. jakości kształcenia i organizacji nauki)

 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

prorektor ds. administracji i finansów – dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

(Dyrektor Instytutu Prawa, Kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego)

 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

prorektor ds. studenckich – dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

(Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, Kierownik Katedry Filologii Greckiej)

 dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

prorektor ds. kontaktów międzynarodowych – dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

(Prodziekan Wydziału Filozofii, Kierownik Katedry Metodologii Nauk)