dr hab. Tomasz Nowicki, adiunkt
Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski
 
 
 

Zainteresowania naukowe:

 

- zagadnienia prozopograficzne dotyczące duchowieństwa i służby kościelnej;
- problematyka uposażenia i dochodowości beneficjów parafialnych;
- szlachta Prus Królewskich [majątki, genealogia, heraldyka];
- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.
 

PUBLIKACJE

 Książki:

 

Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku, TN KUL, Lublin 2011.

 

- Plebani archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku. Studium porozopograficzne, TN KUL, Lublin 2008.

 

- Słownik biograficzny rządców parafii archidiakonatu pomorskiego w osiemnastym wieku, TN KUL, Lublin 2004.

 

 

Artykuły:

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 99(2013), s.1-12 [współautor z R.Derewendą].

 

Duchowieństwo parafialne i służba kościelna w Żukowie w XVIII w., [w:] Norbertańska siła Kaszub, red. A. Groth, E. Pryczkowski, Banino 2011, s.63-76.

 

Carbona ecclesiae – przyczynek do badań nad dochodowością kościołów parafialnych w archidiakonacie pomorskim na przykładzie wizytacji biskupa Rybińskiego z 1780/1781 roku; „Studia Pelplińskie” 42(2010) – wydanie specjalne, Wydawnictwo Bernardinum, s.249-259.

 

Przysięga witryków z początku XIX wieku – przyczynek do badań nad udziałem świeckich w zarządzie dobrami kościelnymi, [w:] Narrata fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwstyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk,  TN KUL, Lublin 2010, s.231-238.

 

Specjalizacja archiwalna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 1973-2000, „Res Historica” 28(2009), Wydawnictwo UMCS, s.175-182.

 

Zmiany w programie nauczania archiwistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w kontekście wprowadzenia systemu bolońskiego, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, red W. Chorożyczewski, A. Rosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s.289-300.

 

Terminy udzielania święceń kapłańskich w XVIII wieku na przykładzie księgi święceń biskupa Franciszka Kanigowskiego, [w:] Archiva temporum testes. Źródło historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. G. Bujak, T. Nowicki, P. Siwicki, TN KUL, Lublin 2008, s.384-393.

 

Źródła do badań biograficznych nad osiemnastowiecznym katolickim duchowieństwem parafialnym, „Studia Archiwalne” 1(2004), s.101-107.

 

Duchowni luterańscy w Gdańsku w 1779 roku, [w:] Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. zbior., Lublin, 2004, s.179-185.

 

Uposażenie kleru parafialnego w archidiakonacie pomorskim w XVIII wieku, "Roczniki Humanistyczne" 51(2003), z.2, s.45-99.

 

Wizytacja fary bydgoskiej z 1745 roku jako przykład źródła do badań nad wyposażeniem kościoła, „Kronika Bydgoska” 24(2002), s.74-83.

 

Biskupi udzielający święceń księżom pracującym w parafiach archidiakonatu pomorskiego w latach 1700-1781, [w:] Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M.Surdacki, Lublin 2002, s.109-113.

 

V Komenda WiN w relacji dwóch szeregowych żołnierzy Zygmunta Brudnego i Zbigniewa Pieczonki, zebr. i oprac. Tomasz Nowicki, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 15(2001), s.121-124.


Prałaci i kanonicy wśród plebanów archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne” 48(2000), z.2: Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, s.315-321.

 

Die territoriale Herkunft der katholischen Geistlichkeit im Archidiakonat Pommerellen im 18. Jahrhundert. Eine statistische Analyse, "Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung" 49(2000), Hf.1, S.19-37.

 

Uwagi o organizacji kościoła luterańskiego w Prusach Wschodnich w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, "Roczniki Humanistyczne" 48(2000), s.91-111.

 

Liczba i sieć świątyń w archidiakonacie pomorskim w latach 1583-1781, "Studia Pelplińskie" 27(1999), s.171-196.

 

Kościół, duchowieństwo i parafianie fordońscy według wizytacji z 25 października 1781 roku, "Kronika Bydgoska" 19(1998), s.286-298.

 

Bydgoski Klub Wioślarek. Analiza startów i osiągnięć sportowych (współautor z Joanną Nowicką), "Kronika Bydgoska" 19(1998), s.248-260.

 

Obszar uprawny szlachty powiatu bydgoskiego na podstawie regestru poborowego z 1583 roku, "Roczniki Humanistyczne" 46(1998), z.2, s.149-161.

 

Przyczynek do badań nad szlachtą powiatu bydgoskiego (na podstawie regestru poborowego z 1583 roku), "Kronika Bydgoska" 18(1996), s.174-179.

 

Pochodzenie i majątki szlachty Prus Królewskich w drugiej połowie XVI wieku, "Roczniki Humanistyczne" 46(1996), z.2, s.67-83

 

Zarys dziejów parafii Siernieczek (1923-1995), "Kronika Bydgoska" 17(1995), s.139-152.

 

 

Hasła w Encyklopedii katolickiej:

 

Tom X:

- latyfundium,

- Leopold I,

- Leopold II,

TomXI:

- Ludwik IV Dziecię,

- Łącki Franciszek,

- Łosowicz Jan,

- Maciej z Gołańczy,

- Marceli, bp kruszwicki,

- Marcin z Radomia

Tom XII:

- Mateusz, bp krakowski,

- Mateusz z Paryża,

- Matylda,

- Matyldy kodeks,

- Miaskowski Baltazar,

- Michał z Szydłowa,

- Mikołaj Bylina,

- Mikołaj, kapelan Henryka Brodatego,

- Mikołaj, wojewoda krakowski,

- Mikołaj z Kalisza,

- Mikołaj Hinczowicz,

- Mikołaj z Koprzywnicy młodszy,

- Mikołaj z Koprzywnicy starszy,

Tom XIII:

- Mokrski Florian,

- Mrokowski Jan,

- Muskata Jan,

- Myszka Andrzej,

- Naropiński Feliks,

- Naropiński Jan,

- Nasław,

- Niemierza z Krzelowa,

Tom XIV:

- oficjalat,

- oficjał,

- organista, funkcja,

- Ossoliński Hieronim, zm 1576,

- Ossoliński Hieronim, zm. 1626,

- Otton IV,

- palatyn, komes nadworny,

Tom XV:

- Piotr ze Skórzewa,

- Piotr Wszeborowic,

- Pniowski Jan,

- Pomorski Feliks,

- Porębski Piotr.

 Tom XVI:

- promotoria,

- Przemysł I,

- Przemysł,ks. toszecki,

- Przemysł, ks. opawski, kan. wrocławski,

- Psarski Wojciech,

- Radulf,

- Radwan, bp,

- regalia,

- regent,

- regesta.

Tom XVII:

- Ruczel Mikołaj,

- Ryksa, królowa szwedzka,

- Ryksa, królowa Kastylii,

- Ryksa, księżna wielkopolska,

- Rzeszowski Jan Feliks,

- Rzeszowski Jan,

- Salomea z Bergu,

- Salomon Jan,

- Salomon Stanisław,

- Sasin Sasinowic.

Tom XVIII:

- Sieciech, palatyn

- Sieciech z Chmielnika,

- Sienieński Mikołaj,

- Sopot,

- Starzyno,

- stołowe,

- Strzelno,

- Suchy Dąb.

Tom XIX:

- Szemud,

- Tarło Andrzej,

- Teodoryk z Klatowej,

- Tomasz OP,

- Tomasz z Sienna,

- Toruńska sprawa,

- Trąbki Wielkie,

- Tymoteusz bp,

 

 


 

Udział w organizacjach i instytucjach naukowych:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (od 1990 roku), aktualnie członek Zarządu Oddziału Lubelskiego;
  • Członek-współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL (od 2007 roku), członek-korespondent (od 2013);
  • Członek Sekcji Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (od 2007 roku).
Autor: Nowicki Tomasz
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2014, godz. 15:02 - Tomasz Nowicki