Nowe kierunki studiów

1. Nowe kierunki studiów:

W ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2015/2016 jako nowość zostaną uruchomione następujące kierunki studiów:

  • pedagogika specjalna – studia I i II stopnia (Wydział Nauk Społecznych)

2. Nowe ścieżki kontynuacji:

Jako kontynuację cyklu kształcenia po raz pierwszy będziemy prowadzili nabór na studia II stopnia na kierunkach:

  • turystyka kulturowa (Wydział Nauk Humanistycznych)
  • praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)
  • filologia - sinologia (Wydział Nauk Humanistycznych)

 

W zakresie tych kierunków prowadzimy już kształcenie na studiach I stopnia.

3. Nowe grupy w języku angielskim:

Utworzone zostaną grupy w języku angielskim  na kierunkach, które są już prowadzone na KUL:

  • biotechnologia I stopnia - grupa w języku angielskim (Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku)
  • prawo kanoniczne – grupa w języku angielskim na studiach doktoranckich (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji)
  • nauki biblijne – grupa w języku angielskim na studiach doktoranckich (Wydział Teologii)

4. Nowa grupa 30+ na kierunku historia:

W ramach studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku historia utworzona jest nowa grupa 30+. Zajęcia tej grupy są przewidziane niemal wyłącznie w piątki po południu i w soboty. Program studiów historia 30+ będzie realizowany w trybie dziennym, bezpłatnym.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2015, godz. 15:17 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak