Kurie

 

(cała publikacja - kliknij na okładkę)

 

 

Kurie (archi)diecezjalne Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej

red. Maria Dębowska

 

 

SPIS TREŚCI

 

Maria Dębowska, Wprowadzenie

 

Mieczysław Różański, Kuria diecezjalna w Kodesie Prawa Kanonicznego
z 1917 r.

 

 

Metropolia gnieźnieńska

 

Łukasz Krucki, Jak powstała Kuria Arcybiskupia w Gnieźnie? O ustanowieniu centralnego urzędu archidiecezji gnieźnieńskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

 

Joanna Napierała, Konsystorz i Kuria Arcybiskupia w Poznaniu w okresie międzywojennym

 

Maria Dębowska, Kuria diecezji chełmińskiej w Pelplinie w okresie międzywojennym

 

Zbigniew Gmurczyk, Organizacja i działalność Kurii Diecezjalnej Włocławskiej w okresie II Rzeczypospolitej

 

 

Metropolia lwowska

 

Grzegorz Chajko, Kuria Metropolitalna obrządku łacińskiego we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Struktura, skład personalny, zadania

 

Maria Dębowska, Organizacja kurii diecezjalnej w Łucku w latach 1919-1939

 

Bartosz Walicki, Sławomir Zych, Kuria Biskupia obrządku łacińskiego w Przemyślu w okresie międzywojennym

 

 

Metropolia warszawska

 

Piotr Staniewicz, Organizacja kurii archidiecezjalnej w Warszawie w okresie II Rzeczypospolitej

 

Jarosław R. Marczewski, Kuria Diecezjalna w Lublinie w okresie międzywojennym

 

Mieczysław Różański, Kuria Diecezjalna w Łodzi w okresie II Rzeczpospolitej

 

Michał Marian Grzybowski, Kuria Diecezjalna w Płocku w latach 1918-1939

 

Tomasz Moskal, Organizacja i działalność Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu 1918-1939

 

Rafał Dmowski, Bernard Błoński, Kuria Diecezjalna w Siedlcach w latach 1918-1939

 

 

Metropolia krakowska

 

Jacek Kapuściński, Organizacja i działalność Kurii Biskupiej w Częstochowie w okresie II Rzeczypospolitej

 

Halina Dudała, Organizacja i działalność kurii diecezjalnej w Katowicach w latach 1925-1939

 

Grzegorz Bujak, Kuria diecezjalna w Kielcach w latach 1918-1939

 

Stanisław Ludwik Piech, Organizacja i działalność kurii diecezjalnej w Tarnowie

 

 

Metropolia wileńska

 

Adam Szot, Obsada stanowisk Kurii (Metropolitalnej) Wileńskiej w (archi)diecezji wileńskiej w dwudziestoleciu międzywojennym (na podstawie schematyzmów diecezjalnych)

 

Józef Łupiński, Kuria diecezji łomżyńskiej w okresie międzywojennym

 

 

Wykaz skrótów

 

Noty o autorach

 

 

 

 

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2016, godz. 13:15 - Artur Hamryszczak