Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs INNOHUMAN nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-006/16 w temacie „Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016, godz. 15:59 - Beata Cybulak