Uprzejmie informujemy że w dniu 29 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako ogłosiło konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na jego temat znajduje się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2016, godz. 12:18 - Piotr Siemaszko