Miło jest nam poinformować, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na realizację nowego projektu:

 

"Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych" - finansowany z Europejskiego  Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich - projekt zakłada realizację interdyscyplinarnych badań mających na celu kompleksową analizę obrazu OPT(obywatele państw trzecich) wyłaniającego się z mediów ogólnopolskich i lokalnych. W tym celu powstanie specjalny zespół badawczy. Będzie to pierwszy tego typu projekt badawczy w Polsce łączący świat nauki, mediów NGO.s (organizacje pozarządowe) i samych OPT.

 

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2013, godz. 14:41 - Piotr Siemaszko