Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza studentów- cudzoziemców do udziału w projekcie „Otwarta Integracja”. Obejmuje on kompleksowe wsparcie studentów pochodzących spoza Unii Europejskiej (obywateli państw trzecich).  W ramach projektu oferowane są:  kursy języka polskiego, szkolenia integracyjno-kulturowe, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, wsparcie integracyjno-legalizacyjne, newsletter, orientation week (2 edycje) oraz "Summer school - protection of migrants’ rights". OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2016 - 31.01.2018 r.


Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.kul.pl/otwartaintegracja

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 09:48 - Paweł Wojtasik