Projekt "Europejski doradca", przygotowany w odpowiedzi na konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczące poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Do konkursu zgłoszono 180 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskało 62.

Głównym celem projektu "Europejski doradca" jest podniesienie kompetencji 10 osób z Polski i 30 cudzoziemców w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego poprzez utworzenie i realizację jednej edycji nowego, międzynarodowego programu kształcenia na studiach I stopnia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne do IX.2020. 

W ramach projektu zostaną podjęte działania mające na celu realizację międzynarodowego programu kształcenia, międzynarodowej szkoły letniej dla studentów – cudzoziemców oraz włączenie w realizację programu wykładowców z zagranicy, posiadających znaczne osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej. Ponadto, projekt zakłada wypłatę dla każdego studenta – cudzoziemca stypendium w wysokości 1200 zł/miesiąc.

Program studiów na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne został przygotowany na bazie programu Career Guidance and Human Resource Management, opracowanego przez DICBDPEC Erasmus Multilateral Projects.

W rezultacie realizacji projektu, 40 wysokiej klasy specjalistów zostanie przygotowanych do podjęcia zatrudnienia w obszarze doradztwa kariery i doradztwa personalnego, w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie na rynku pracy.

Projekt „Europejski doradca” został przygotowany przez dr hab. Bohdana Rożnowskiego, prof. KUL z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych KUL, we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych DOBRU KUL.

Autor: Beata Cybulak
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, godz. 19:05 - Beata Cybulak