Członkowie Towarzystwa Naukowego KUL obecni na Walnym Zebraniu dnia 27 marca 2013 roku wybrali Zarząd Towarzystwa na następną kadencję:

 

Prezes ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann
Wiceprezes ks. prof. dr hab. Józef Krukowski 
Sekretarz generalny ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof KUL
Skarbnik ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
Referent ds. wyd. ks. dr hab Tadeusz Guz, prof. KUL
Członkowie Zarządu

dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW

prof. dr hab. Stanisław Kiczuk


W skład Zarzadu wchodzą także przewodniczący sześciu Wydziałów:

Teologii ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
Filozoficznego dr hab., prof. KUL Zenon Roskal
Historyczno-Filologicznego dr hab., prof. KUL Jakub A. Malik
Nauk Społecznych ks. prof. dr hab. Edward Walewander
Nauk Prawnych ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
Matematyczno-Przyrodniczego dr hab., prof. KUL Ryszard Szyszka


Komisję Rewizyjną tworzą:

  ks. prof. dr hab. Józef Ścibor
  prof. dr hab. Stanisław Olczak
  prof. dr hab. Jerzy Flaga
Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2013, godz. 09:31 - Stanisław Sarek