Członkowie Towarzystwa Naukowego KUL obecni na Walnym Zebraniu dnia 27 marca 2013 dokonali wyboru Zarządu na nastepną kadencję:

 

 

Prezes

ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann

Wiceprezes

ks. prof. dr hab. Józef Krukowski 

Sekretarz generalny

ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof KUL

Skarbnik

ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak

Referent ds. wyd.

ks. dr hab Tadeusz Guz, prof. KUL

Członkowie Zarządu

dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW

prof. dr hab. Stanisław Kiczuk


W skład Zarządu wchodzą także przewodniczący sześciu Wydziałów:

Teologii

ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak

Filozoficznego

dr hab., prof. KUL Zenon Roskal

Historyczno-Filologicznego

dr hab., prof. KUL Jakub A. Malik

Nauk Społecznych

ks. prof. dr hab. Edward Walewander

Nauk Prawnych

ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

Matematyczno-Przyrodniczego

dr hab., prof. KUL Ryszard Szyszka


Komisję Rewizyjną tworzą

  ks. prof. dr hab. Józef Ścibor
  prof. dr hab. Stanisław Olczak
  prof. dr hab. Jerzy Flaga
Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2013, godz. 09:45 - Stanisław Sarek