Społeczeństwo i Rodzina

 

 

Nr 52 (3/2017) | lipiec – wrzesień

 


Przedmowa/Foreword

(ks. Roman B. Sieroń)

 

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

 

 

Maciej Kołodziejski

 

Zdolności muzyczne ustabilizowane młodzieży szkolnej i akademickiej w badaniach transwersalnych [EN]

 

 

Robert Paruzel

 

Sposoby kształtowania bezpieczeństwa kulturowego państw narodowych [EN]

 

 

Anna Witkowska-Paleń

 

Czynniki biopsychiczne u podstaw agresji i przemocy w związkach intymnych

 

 

Anna Drozd

 

Wykluczony ojciec: o instrumentalizacji prawa w walce rozwiedzionych rodziców o dziecko

 

 

Zofia Okraj

 

Znaczenie rodziny w pracy wybitnych twórców w perspektywie teorii The Evolving Systems Approach to Creative Work Howarda E. Grubera

 

 

Anastazja Sorkowicz

 

Współpraca czy rywalizacja? Papież Rodziny o kobiecie i mężczyźnie

 

 

Mariola Wojciechowska, Bożena Zboina, Monika Świercz


Postrzeganie wartości rodzinnych przez dorosłe dzieci alkoholików w świetle badań przeprowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego

 

 

Agnieszka Lis, Artur Lis

 

Życie społeczno-religijne w parafii Włostów

 

 

 

BIOGRAFIE/BIOGRAPHIES

 

 

Mateusz Szast

 

Stefan Czarnowski: badacz kultury w mundurze

 

 

 

RECENZJE/REVIEWS

 

 

Jadwiga Daszykowska

 

O metodycznych aspektach pracy socjalnej z rodziną problemową (rec. Anna Kanios, Praca socjalna z rodziną problemową. Perspektywa metodyczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, stron: 147)

 

 

 

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY/REPORTS AND ANNOUNCEMENTS

 

 

Ewa Cieplińska

 

Postrzeganie nauczyciela przez ucznia

 

 

Planowane konferencje

Planned conferences

 

 

 

NOTY O AUTORACH/NOTES ABOUT THE AUTHORS

 

 

Contents

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2018, godz. 05:20 - Mirosław Rewera