Opłata za uczestnictwo w Warsztatach

 

Wpłatę za uczestnictwo w IX Warsztatach Filozofii Przyrody
należy dokonać na poniższe konto:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Numer konta KUL: Pekao SA III O/Lublin
59 1240 2382 1111 0000 3926 2147

 

Dopisek IX Warsztaty Filozofii Przyrody – Imię Nazwisko

 

 kontakt: andrzej.zykubek [at] kul.pl

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2015, godz. 17:53 - Andrzej Zykubek