Numer konta bankowego  KUL:

59124023821111000039262147

UWAGA! Zawsze należy podać tytuł wpłaty wg poniższych wzorów:

  • w przypadku słuchaczy indywidualnych:
    "UNIWERSYTET OTWARTY, tytuł zajęć/nazwa kursu; imię i nazwisko uczestnika";
  • w przypadku grup szkolnych:
    "UNIWERSYTET OTWARTY; nazwa szkoły; rodzaj zajęć (np. pakiet szkolny/wykłady/warsztaty + data)