Jak zapisać w nazwie szkoły nr, np. Gimnazjum Sportowe nr 2 lub Gimnazjum Sportowe Nr 2?

 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wielkim słowniku ortograficznym PWN przyimki, spójniki, wyrazy i wyrażenia typu numer, imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw itp. występujące w nazwach indywidualnych urzędów, instytucji, szkół, organizacji, towarzystw, zespołów muzycznych, artystycznych, sportowych i innych piszemy małą literą, np. Szkoła Podstawowa nr 37 w Białymstoku, Szpital Wojewódzki w Lublinie, Teatr im. Juliusza Osterwy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Komisja Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem.

Tak więc w nazwie przywołanego w pytaniu gimnazjum skrót wyrazu numer powinnien być zapisany małą literą: Gimnazjum Sportowe nr 2.

 

 
Autor: Anna Majewska-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2013, godz. 12:21 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn