"Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii"

są kontynuacją czasopisma, które do 2009 r. ukazywało się jako zeszyt 9 "Roczników Teologicznych" wydawanych przez Towarzystwo Naukowe KUL.

 

W czasopiśmie, redagowanym przez członków Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL, publikowane są artykuły z zakresu teologii fundamentalnej oraz religiologii, obejmującej zarówno religioznawstwo, filozofię religii oraz teologię religii.

 

Zawartość czasopisma podzielona jest na dwie sekcje: „Artykuły” oraz „Recenzje i sprawozdania”

 

Wersją podstawową czasopisma jest wersja drukowana.

 

 

powrót
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013, godz. 07:53 - Stanisław Grodź