5 lat nowej serii
„Teologia w Polsce ”

 

Pod koniec roku 2007 wyszedł numer 1. nowej serii półrocznika „Teologia w Polsce”, będący zarazem numerem 85. starej serii, wydawanej od 1983 roku w KUL. Obecnie mija pięć lat od tego momentu. Nasze czasopismo, ukazujące się pod patronatem nowo utworzonego Towarzystwa Teologów Dogmatyków (2006), będącego kontynuacją Sekcji Dogmatyków Polskich, jest kierowane i opracowywane redakcyjnie w KUL. Przez dwie kadencje pełniłem funkcję prezesa Towarzystwa i jednocześnie byłem redaktorem naczelnym półrocznika „Teologia w Polsce”. Wraz z powołaniem nowego zarządu TTD, co przeprowadzono we wrześniu tego roku, zostaje dokonana także zmiana redaktora naczelnego TwP. Od roku 2012 funkcję tę będzie pełnił ks. dr hab. Janusz Lekan, kierownik Katedry Chrystologii KUL (jlekan@kul.lublin.pl). Uprzejmie proszę wszystkich członków TTD oraz te osoby, które nie są zrzeszone w Towarzystwie, a publikują swoje teksty na łamach TwP, o aktywną współpracę z nowym redaktorem naczelnym i jego zespołem.

 

Nowa seria naszego półrocznika przybrała całkiem nową szatę graficzną i jednolitą strukturę pod względem redakcyjnym. Główny jej trzon stanowią recenzowane artykuły naukowe, polsko- i obcojęzyczne, z zastrzeżeniem prawa pierwodruku, a także recenzje publikacji teologicznych, krajowych i zagranicznych, oraz autoprezentacje doktoratów, dokumentacja, sprawozdania i komunikaty. Największy nacisk kładziony jest na publikacje naukowe, które podlegają zewnętrznej recenzji, a w rezultacie nie wszystkie muszą być przyjęte do druku. To krytyczne podejście zaowocowało m.in. przyznaniem „Teologii w Polsce” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (maj 2010) punktacji i umieszczeniem czasopisma na liście B z sumą 6 punktów za publikację.
Najnowszy zeszyt TwP 5 (2011), nr 2 – jest już 9 [93] zeszytem w nowym okresie wydawniczym. W ostatnich pięciu latach opublikowano w sumie: 96 artykułów naukowych, 37 recenzji książek teologicznych, 16 tekstów dokumentacyjnych, 7 autoprezentacji doktoratów oraz 8 sprawozdań i komunikatów. Łącznie ukazały się 164 teksty na blisko 1800 stronicach. Znaczna część tych tekstów jest autorstwa teologów młodego pokolenia, cieszy nas zatem ich zaangażowanie w odkrywanie wielkiego i nieprzemijającego bogactwa teologii dogmatycznej jako królowej nauk teologicznych.

 

Pragnę tu jeszcze raz podziękować wszystkim za bardzo dobrą współpracę w tworzeniu naszego wizerunku naukowego, a w szczególności autorom wszystkich tekstów, kompetentnej i wnikliwej radzie naukowej, ofiarnym i obiektywnym recenzentom oraz niezmordowanemu redaktorowi prowadzącemu, ks. dr. Grzegorzowi Strzelczykowi, jak również całemu zarządowi TTD.

 

 

I Niedziela Adwentu 2011

 

Ks. Krzysztof Góźdź


Redaktor naczelny

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2016, godz. 14:01 - Leszek Wojtowicz