Roczniki Teologii Ekumenicznej (dawniej Roczniki Teologiczne, z.7, Teologia Ekumeniczna) ukazują się od 1993 roku. Prezentują dorobek pracy naukowej Instytutu Ekumenicznego KUL oraz omawiają zagadnienia związane z teologią ekumeniczną oraz ruchem ekumenicznym.

    "Twórcza myśl ekumeniczna staje się coraz bardziej wspólnym dobrem wszystkich chrześcijan. Pragnęlibyśmy, aby i nasze środowiko mogło wnosić do niej swój wkład na miarę istniejących możliwości. Obok tekstów autorów już znanych ze swych publikacji zamieszczać będziemy również prace młodych ekumenistów - pracowników naukowych, absolwentów i studentów. Sygnalizować będziemy znaczące prace dyplomowe, wnoszące nowe punkty widzenia i poruszające interesujące zagadnienia o treści ekumenicznej. Kronika działalności Instytutu Ekumenicznego oraz recenzje dopełniać będą za każdym razem ekumeniczny profil kolejnych zeszytów.

    Dzieło pojednania chrześcijan jest sprawą wielką i świętą. Każda dobra inicjatywa, każda choćby najmniejszy krok ma w niej swoje znaczenie i swoją rolę do spełnienia. Chodzi w gruncie rzeczy o naszą wspólną - "res oecumenica, res nostra agitur"! Wszyscy musimy dzisiaj uznać swoją odpowiedzialność za tyle podziałów wśród chrześcijan. Podziały te stoją na przeszkodzie ewangelizacji i świadectwu Kościoła Chrystusowego w świecie. Przezwyciężenie dawnych i nowych podziałów wymaga rzeczywistej zmiany w postawie Kościołów. Wymaga nade wszystko nowej kultury ekumenicznej uczciwości i współpracy" (z przedmowy do pierwszego zeszytu).

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2012, godz. 16:33 - Ewa Zięba