POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  1. Wniosek 

  2. autoreferat 

  3. komisja habilitacyjna 

  4. harmonogram 

  5. uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 
Autor: Marta Lizut
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2016, godz. 09:11 - Ewa Zięba