1. Wniosek 

  2. autoreferat 

  3. komisja habilitacyjna 

  4. harmonogram 

  5. uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego 
Autor: Marta Lizut
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 12:38 - Ewa Zięba