Grupa edukacyjno-dyskusyjna to inicjatywa mająca na celu wymianę informacji, wspólne analizy,kształtowanie postaw i poglądów oraz poznawanie narzędzi służących do samodzielnego oceniania rzeczywistości, szczególnie ekonomiczno-gospodarczej ale i nie tylko.
Tematy spotkań są z góry zaplanowane, dyskusję prowadzi moderator, dodatkowo każdy z uczestników przygotowuje krótkie ciekawostki którymi wymieniamy się na forum. Do uczestnictwa wystarczy wcześniejsze zgłoszenie, terminy są uzgadniane co tydzień na nowo.


Nazwa:
Grupa dyskusyjna

Lokalizacja: Lublin, siedziba Koła Naukowego Studentów Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Czas powstania: Październik 2009
Częstotliwość: Co najmniej raz na 14 dni
Charakter: Niezobowiązujące spotkania
Zadania: Zależą tylko od nas... , sami ustalamy
Cele :
-zdobywanie nowej wiedzy
-wyrabianie zdolności do samodzielnego myślenia, oceniania, analizowania
-filtrowanie emocji, dostrzeganie faktów
-kształtowanie umiejętności wypowiedzi i słuchania
-ocenianie i opiniowanie rzeczywistości
Zakres tematyczny: brak, (mimo to, tematy najczęściej oscylują w okół ekonomii i gospodarki)
Zasady: Na spotkania obowiązują zapisy, czas trwania to przedział od 45 min do 60 min.Liczba dostępnych
miejsc: sześć. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są na nowo przed każdym nowo ustalonym terminem. Spotkanie prowadzi moderator ( najczęściej wybierany). Nie mówimy jednocześnie, każdy ma takie samo prawo głosu.
Dodatkowe: Uczestnicy przygotowują ciekawostki, którymi dzielą się na forum grupy.
Tematy przykładowe, omawiane dotychczas:
-System emerytalny, zasady funkcjonowania, jego niewydolności oraz nadchodzący niż demograficzny
-Deficyt budżetowy, struktura i zagrożenia z nim związane.
-"Intelektualne złoto", jakie znaczenie ma wartość intelektualna i jak ją chronić
-"Piractwo w sieci"- Czym jest i kto się go dopuszcza, wpływ na gospodarkę, straty i korzyści.
Kontakt: Wszelkie informacje dostępne w siedzibie koła oraz po zapisie na listę mailingową KNSE.


Zapraszam do dyskusji.
Prowadzący: Paweł Sawczuk
Kontakt: knse.kul.lublin@gmail.com
Autor: Jakub Paruch
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2010, godz. 13:24 - Jakub Paruch