Instytut Leksykografii (do 1 IX 2006 istniał pod nazwą Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny) został utworzony 27 I 1970 r. przez Senat Akademicki w celu wydawania Encyklopedii katolickiej i innych wydawnictw typu słownikowego.

 

Zakładem kierowali:

 • ks. Romuald Łukaszyk (1969-81),
 • ks. Anzelm Weiss (1981-85),
 • ks. Jerzy Misiurek (1985-90),
 • ks. Jan Walkusz (1991-94),
 • o. Florian Duchniewski OFMCap (1995-97),
 • ks. Bogusław Migut (1997-2002),
 • ks. Eugeniusz Ziemann SCJ (2002-08),
 • Edward Gigilewicz (od 2008 r.)

 

Do 2014 r. głównym zadaniem Instytutu było wydawanie XX-tomowej Encyklopedii katolickiej: tom I – pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego (Lublin 1973); tom II – pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego (Lublin 1976); tom III – pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza (Lublin 1979); tom IV – pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza (Lublin 1983); tom V – pod red. J. Misiurka (Lublin 1989); tom VI – pod red. J. Walkusza, S. Janeczka (Lublin 1993); tom VII – pod red. J. Duchniewskiego, M. Daniluka (Lublin 1997); tom VIII – pod red. B. Miguta, E. Gigilewicza (Lublin 2000); tom IX – pod red. B. Miguta, R. Sawy (Lublin 2002); tomy X-XII – pod red. E. Ziemanna, R. Sawy (Lublin 2004-08); tomy XIII-XX – pod red. E. Gigilewicza (Lublin 2009-14).

 

Instytut Leksykografii wydaje także bazującą na hasłach encyklopedycznych serię Biblioteka Encyklopedii Katolickiej, w której dotychczas ukazały się:

 • Historiografia (1992) – pod red. Jana Walkusza,
 • Kalendarze (2003) – pod red. E. Gigilewicza,
 • Jezus Chrystus. Ikona historii i wiary (2004) – pod red. R. Dziury,
 • Jezus Chrystus. Ikona kultury (2004) – pod red. M. Jacniackiej i B. Krasuckiej,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia (2008) – pod red. G. Kramarka i E. Ziemanna,
 • Krzyż (2011) – pod red. E. Kasjaniuk.

 

W 2010 r. wydano poprawiony i rozszerzony Wykaz skrótów Encyklopedii katolickiej, opracowany przez Jana Warmińskiego (3. wydanie). Instytut wydaje także serie – Monografie Instytutu Leksykografii (od 2010 r.) oraz Prace Instytutu Leksykografii (od 2011 r.).

 

Pracownicy Instytutu uczestniczą w licznych przedsięwzięciach leksykograficznych i encyklopedycznych podejmowanych przez różne ośrodki naukowe i wydawnicze. We współpracy z Instytutem Historii KUL prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku Zarządzanie Dokumentacją i Archiwistyka.

 

Obecnie w Instytucie Leksykografii przygotowywana jest Encyklopedia 100-lecia KUL.

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017, godz. 11:35 - Piotr Królikowski