Instytut Inżynierii Środowiska

powstał w październiku 2011 roku

 

Obecnie w skład Instytutu wchodzą kierunki:

1.Inżynieria Środowiska, stopień I, II

         2. Inżynieria Materiałowa, stopień I

Zadaniem Instytutu jest:

 

  1. Kształcić studentów w zakresie dyscypliny nauk technicznych, która są
    Inżynieria Środowiska i Inżynieria Materiałowa
  2. Wyznaczać kierunki działania przy pisaniu prac Inżynierskich i Magisterskich
  3. Prowadzić prace naukowe z dziedzin związanych z Inżynierią Środowiska i Inżynierią Materiałową
  4. Przedstawiać swoje osiągnięcia na konferencjach krajowych i zagranicznych
  5. Nawiązywać i rozwijać kontakty z innymi uczelniami i zakładami przemysłowymi w kraju i zagranicą

 

 

Kadra:

 

Posiadamy wysoce wykwalifikowaną kadrę, przygotowaną metodologicznie,
posiadaj
ącą kontakty międzynarodowe, a zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze

 

 

Pracujemy w zespole

 

Jeden profesor tytularny, 6 doktorów habilitowanych, 8 doktorów, dziewięciu magistrów, sekretarz instytutu, panowie portierzy, panie sprzątające

 

 

 

Zaplecze logistyczne: sale dydaktyczne z systemem nagłaśniającym
i multimedialnym, laboratoria przedmiotowe, pracownie informatyczne, biblioteki wydziałowa i katedralne

 

 

 

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2016, godz. 15:39 - Rafał Kuzioła