Działalność naukowa Instytutu Filologii Romańskiej KUL skupia się wokół trzech kierunków: literaturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki.

W skład Instytutu wchodzą dwie katedry:
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Katedra Kultur i Literatur Romańskich


Prowadzimy studia stacjonarne I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie) oraz III stopnia (doktoranckie).
 
IFR aktywnie uczestniczy w europejskich programach LLP Erasmus i Comenius, które pozwoliły na zintensyfikowanie wymiany naukowej zarówno pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i studentów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi w Belgii (uniwersytet w Louvain-la-Neuve), Francji (uniwersytety: Paris V, Paris VIII, Paris X, Paris XIII, Catholique de l'Ouest, Haute Alsace, Lille, Orléans oraz IUT Bourges), Hiszpanii (uniwersytety: Murcia, Rioja), Włoszech (uniwersytet w Bergamo). W chwili obecnej liczba miejsc stypendialnych dla studentów IFR pozwala każdemu z nich na wyjazd na studia zagraniczne na co najmniej jeden semestr w ramach programu studiów.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2014, godz. 16:39 - Edyta Kociubińska