Logo KPS   

 

KATEDRA PSYCHOPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ     

 

 

 

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej powstała z inicjatywy ks. prof. dr hab. Czesława Cekiery w maju 1987 roku. Jej powstanie było odpowiedzią na potrzeby społeczne tego czasu.

 

Główne nurty badawcze, które były realizowane w Katedrze po jej założeniu to: problematyka uzależnień, nieprzystosowanie społeczne czyli szeroko rozumiana przestępczość, tendencje suicydalne, dewiacje seksualne, zagadnienie grup nieformalnych. Katedra działalność swoją koncentrowała na badaniach empirycznych, opracowywaniu metod diagnostycznych oraz programów zapobiegających patologiom społecznym z promocją szeroko rozumianego zdrowia fizycznego, psychicznego oraz moralnego.
 

 

Obecnie w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej długoterminowo realizowane są następujące tematy badawcze: analiza uwarunkowań psychicznych, społecznych i kulturowych dynamiki i przejawów patologii społecznych, uzależnienia psychoaktywne, uzależnienia czynnościowe, destrukcyjne grupy kultowe, opracowywanie metod służących do diagnozy psychoprofilaktycznej, opracowanie programów profilaktycznych, prowadzenie akcji profilaktycznych w społeczności lokalnej.

 

Autor: Paweł Polakiewicz
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2016, godz. 19:37 - Marta Szaro