Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II utworzona została w roku 2014, w wyniku reorganizacji Katedry Mikroekonomii i Zarządzania.

 

Funkcję pierwszego kierownika  Katedry sprawowała

 

prof. dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska

 

- doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalistka z dziedziny zarządzania, w latach 1970-1990 pracowała w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, następnie w latach 1990-2009 w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2010-2011- w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, od 2012 r w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W r. 1984/5 jako stypendystka Fulbrighta przebywała w Uniwersytecie Ann Arbor w USA. W r. 1989/90  brała udział w pracach nad nowym systemem finansowania badań i nad Ustawą o Komitecie Badań Naukowych. Od 1990 r. jest członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, przez dwie kadencje Zastępca Przewodniczącego Komitetu, aktualnie Przewodnicząca Sekcji Polityki Naukowej tego Komitetu.  Zajmuje się głownie zagadnieniami zarządzania, organizacji i finansowania oraz ewaluacji w nauce i szkolnictwie wyższym, jest autorką blisko 100 publikacji. 

 

 

Tematyka naukowo-badawcza Katedry Zarządzania Pracownikami w Organizacji, obejmuje szeroko pojęte zagadnienie metod zarządzania pracownikami w organizacjach różnego typu. Wśród aktualnych tematów badawczych wymienić można, następujące zagadnienia:

 

  • zarządzanie wiedzą
  • zarządzanie pracownikami w organizacji
  • zarządzanie przez wartości
  • zarządzanie talentami
  • zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • zarządzanie ryzkiem personalnym
  • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  • metody ilościowe i jakościowe w zarządzaniu ryzykiem
 
 
 
 
Autor: Joanna Niewiadoma
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2018, godz. 12:19 - Joanna Niewiadoma