Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej rozpoczęła swoją działalność 1 października 2016 r. Została ona wyodrębniona z Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Pracownicy Katedry wywodzą się z istniejących wcześniej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedr: Realizacji Filmowej i Telewizyjnej (kierowanej przez prof. Andrzeja Jurgę) oraz Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia (kierowanej przez prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego). Po likwidacji tych katedr personel naukowo-dydaktyczny funkcjonował w ramach Pracowni Dziennikarstwa Audiowizualnego również kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Od początku roku akademickiego 2016/2017 zespół pracowników specjalizujących się szczególnie w problematyce radia i telewizji tworzy samodzielną strukturę.

 

Personel Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej

 

Kierownik

 

Dr hab. Dariusz Wadowski

konsultacje: czwartek godz. 12:30 - 14:10  DMMII-235 

 

Pozostali pracownicy:

Dr Małgorzata Żurakowska – adiunkt

Konsultacje: poniedziałek 13:20 - 15:00  GG-34

 

Dr Joanna Sosnowska – adiunkt

Konsultacje: środa 10:00 - 11:40  DMMII-236

 

 

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil – asystent

Konsultacje: środa 10:50 - 11:40  GG-34,

czwartek 10:50 - 11:40  DMMII-240 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018, godz. 10:48 - Leszek Wojtowicz