Afirmacja życiaPo raz dziewiąty w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie sięInstytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej konferencja poświęcona sprawom troski o życie, organizowana przez dr hab. Urszulę Dudziak, prof. KUL, jej współpracowników z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, doktorantów, magistrantów i studentów. Konferencje organizowane są corocznie z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, a patronuje im ks. prof. Tadeusz Styczeń, następca ks. prof. kard. Karola Wojtyły na stanowisku kierownika katedry etyki w Lublinie, człowiek, który całym sobą był oddany sprawom życia.

 

Tegoroczna konferencja zatytułowana "Afirmacja życia" zachęca do objęcia refleksją faktu, że życie ludzkie, będące fundamentalną wartością, wymaga szczególnego szacunku i autentycznej troski. Prelegenci przedstawią teologiczne, społeczne, wychowawcze aspekty afirmacji życia. Wskażą na jego poszanowanie w pracy lekarza, duszpasterza, profilaktyka, w dziełach pisarzy i poetów. Wspomną o zagrożeniach, które powinny moblilizować do jeszcze większej ochrony życia w wymiarze rodzinnym i instytucjonalnym. Konferencji będzie towarzyszyć sesja plakatowa prezentująca to, jak wygląda i jak powinien wyglądać „Szacunek wobec życia ludzkiego w różnych krajach świata".

 

Termin Konferencji: środa 21 marca 2018 r.

 

W związku z Dniem Patronalnym Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, konferencję poprzedzi Msza św. sprawowana w Kościele Akademickim o godz. 8.00. Po niej nastąpi rejestracja zgłoszonych internetowo uczestników.

Miejscem obrad konferencyjnych rozpoczynających się o 9.30 jest: Centrum Transferu Wiedzy, piętro I, sala CTW-114.


Współorganizatorami Konferencji są: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Fundacja Rozwoju KUL.

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Fundacja Rozwoju KUL

 

Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

 

Wojewoda Lubelski Marszałek Województwa Lubelskiego


Patronat medialny sprawuje: Nasz Dziennik, Radio Maryja, TV TRWAM, Wydawnictwo Gaudium, portal internetowy prawy.pl POLSKA, RODZINA, TRADYCJA.

 

Nasz Dziennik Radio Maryja TV trwam
   
Wydawnictwo Gaudium prawy.pl

 

Wstęp, materiały konferencyjne, przerwa kawowa i certyfikaty poświadczające uczestnictwo w konferencji: dobrowolna opłata, w wybranej przez siebie wysokości wniesiona, na konto Fundacji Rozwoju KUL.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018, godz. 09:06 - Leszek Wojtowicz