IMG


W programie:

  • ogólna charakterystyka polskiej awifauny – ile jest gatunków, które z nich są najrzadsze, najpospolitsze, największe, najmniejsze, najszybsze itp. Jako uzupełnienie tych naj - przykłady szczególnie ciekawych gatunków, czy to względu na tryb życia, czy np. konotacje kulturowe.
  • ochrona ptaków – prawna na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej, oraz tzw. ochrona czynna, czyli najciekawsze przykłady programów aktywnej ochrony ptaków;
  • o tym, jak i kiedy obserwować ptaki, by nie szkodzić zwierzętom i nie łamać prawa;
  • o tym, jak każdy może chronić ptaki w swoim otoczeniu, czyli jak prawidłowo zbudować karmnik, skrzynkę lęgową czy inne urządzenia biotechniczne oraz jak i gdzie je zlokalizować, by ptaki miały z nich jak największy pożytek.

 

  • wykładowca: mgr Krzysztof Wojciechowski
  • data: 18 kwietnia 2013
  • godzina rozpoczęcia zajęć: 17.00