Piotr Gutowski

O miejscu rozumu i doświadczenia w filozoficznej twórczości Józefa Życińskiego

 

Jednym z rozróżnień chętnie wykorzystywanych do opisu zróżnicowań między koncepcjami filozofii jest rozróżnienie między empiryzmem a racjonalizmem, u podstaw którego stoi opozycja miedzy dwoma głównymi źródłami ludzkiego poznania: rozumem i doświadczeniem. Przyjrzę się filozofii Życińskiego z perspektywy tego rozróżnienia. Z jednej strony proponowana przezeń filozofia matematyki i koncepcja pola racjonalności skłania do interpretowania jego filozofii jako współczesnej postaci platonizmu, oddalonego od wszelkiej postaci empiryzmu, a z drugiej w jego filozofii religii i filozofii Boga zwykłe ludzkie doświadczenie wydaje się odgrywać rolę ważnego sprawdzianu wiarygodności proponowanych koncepcji.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2016, godz. 10:21 - Andrzej Zykubek