MUZEUM KUL powstało w poczuciu wdzięczności wobec pokoleń, które tworzyły dorobek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Założycielom przyświecała idea zachowania pamiątek związanych z historią KUL od momentu założenia przez ks. Idziego Radziszewskiego w 1918 roku, po czasy współczesne oraz stworzenia miejsca, gdzie upowszechniana będzie wiedza na temat KUL, jego misji, aktualnej działalności oraz znaczenia w historii Polski.

Muzeum zostało otwarte w dniu 30 maja 2008 roku, za kadencji JM Rektora ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka i prorektora ds. promocji dra Romana Doktóra, prof. KUL. Poświęcenia dokonał JEm. Kardynał Marian Jaworski.

Pomysłodawcami i twórcami Muzeum był zespół Działu Informacji i Promocji Uniwersytetu pod kierownictwem mgr Iwony Pachcińskiej
w składzie: mgr Urszula Jankiewicz-Dzierżak, mgr inż. Ewa Kula, mgr Liliana Kycia, współpraca: prof. dr hab. Grażyna Karolewicz, mgr Katarzyna Giżka, mgr Joanna Bojarska-Syrek, architekci: mgr inż. Urszula Korona i mgr inż. Krzysztof Korona. 

 

 

 

 

Autor: Dział Informacji i Promocji KUL
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017, godz. 11:14 - Leszek Wojtowicz