Legia Akademicka KUL

26 marca 2004 r. Senat Akademicki, na wniosek Ks. Prorektora Stanisława Wilka, w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie Stowarzyszenia Studenckiego „Legia Akademicka KUL”. Nasze stowarzyszenie skupia głównie studentów KUL, ale otwarci jesteśmy również na osoby studiujące w innych lubelskich uczelniach. Jesteśmy jedynym tego typu stowarzyszeniem w Polsce. Celem stowarzyszenia jest propagowanie służby wojskowej przez studentów.

Naszym największym osiągnięciem było zorganizowanie w maju 2005 roku I Zawodów Użyteczno-Bojowych "Cool-Puszcza", na których gościliśmy m.in. żołnierzy ze Szkoły Podoficerskiej z Poznania, z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina, z Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni i z 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta z Lublina. Imprezę tę chcemy wpisać na stałe w nasz kalendarz. Oprócz tego udało nam się zorganizować obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Stanicy Szkoleniowo-Wypoczynkowej w Puszczy oraz szereg szkoleń w różnych jednostkach na terenie naszego kraju. Dwukrotnie braliśmy także udział w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę z 2 Korpusem Zmechanizowanym oraz w ogólnopolskich zawodach "Military Żak". Wśród "nowości" przewidzianych na ten rok znajduje się między innymi szkolenie spadochronowe, które przejdziemy w maju 2006 roku.

 

Autor: Alicja Gajda
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2007, godz. 20:23 - Krystyna Szawłowska