Centrum Studiów Podyplomowych zostało powołane decyzją Senatu Akademickiego KUL dnia 28 września 2004 r. pod nazwą Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego. Jako agenda uniwersytecka jesteśmy odpowiedzialni za administracyjną obsługę studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych przez KUL. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych zadań i realizowanych projektów.    

 

Zadania CSP

KONTAKT

Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 13:12 - Magdalena Fara